MD-4D
 MD-4D
 MD-4D
 MD-4D
 MD-4D
 MD-4D
 MD-4D
 MD-4D
 MD-4D
 MD-4D
MD-4D

成型尺寸:300x200x200mm


功能:1. 断电续打

           2. 断料续打

           3. 自动关机


配置:1. 工业级全导轨结构

           2. 10mm加厚铝基板热床,温度可达110度

           3. 5寸全彩触摸显示屏


产品特点:高稳定性 +  易操作 +双色打印


全国服务热线:

0755-82783379
 • 描述
 • 应用
 • MD-4D(图1)

   MD-4D(图2)

   MD-4D(图3)

   MD-4D(图4)

   MD-4D(图5)

   MD-4D(图6)

   MD-4D(图7)


有任何疑问欢迎给我们留言!
 • 联系人
 • 手机号码
 • 电子邮件
 • 验证码
相关产品